Veiligheidscoördinatie

Waarom een veiligheidscoördinator aanstellen?

De aanstelling is in Vlaanderen een wettelijke vereiste voor zowel nieuwbouw- als renovatieprojecten waar meerdere aannemers betrokken zijn. Dit voornamelijk om werkongevallen te voorkomen.

Een veiligheidscoördinator zorgt voor een veilige werkomgeving door risico’s tijdens de bouwwerken te minimaliseren. Dit omvat het identificeren van potentiële gevaren, het opstellen van veiligheidsplannen en het zorgen voor naleving van veiligheidsvoorschriften. 

Meer info over een veiligheidscoördinator vind je op werk.belgie.be. 

Wat doet een veiligheidscoördinator?

De rol van een veiligheidscoördinator bij bouwprojecten is veelzijdig en essentieel voor zowel de veiligheid als de efficiëntie van het werk. Bij AMIB begint onze veiligheidscoördinator met het opstellen van een Veiligheid, Gezondheid en Milieu (VGM) plan vóór de aanvang van de werken. Dit plan vormt de basis voor alle veiligheids- en gezondheidsmaatregelen op de bouwplaats en zorgt ervoor dat alle betrokken partijen duidelijke richtlijnen hebben over hoe veilig en verantwoordelijk te handelen.

Gedurende het bouwproces voert de veiligheidscoördinator regelmatige bezoeken uit op de bouwplaats om de naleving van het VGM-plan te controleren. Tijdens deze bezoeken worden potentiële risico’s geïdentificeerd, beoordeeld en worden indien nodig aanbevelingen gedaan om de veiligheid te verbeteren. De bevindingen en eventuele aanpassingen worden vastgelegd in gedetailleerde veiligheidsverslagen.

Na voltooiing van de werken stelt de veiligheidscoördinator het Postinterventiedossier (PID) op. Dit document is een cruciale bron van informatie over het volledige project en bevat gedetailleerde gegevens over de uitgevoerde werken. Het PID is van onschatbare waarde bij eventuele toekomstige verbouwingen of onderhoudswerken, omdat het een volledig overzicht geeft van de gebruikte materialen en technieken, evenals de locatie van nutsvoorzieningen en andere kritische aspecten van het gebouw.

Wanneer moet een veiligheidscoördinator worden aangesteld?

De aanstelling van een veiligheidscoördinator is verplicht vanaf het moment dat twee of meer aannemers werkzaamheden uitvoeren op een bouwplaats, zelfs als ze niet tegelijkertijd aanwezig zijn. Dit betekent dat ook nutsbedrijven die werken uitvoeren voor gas, elektriciteit, telefonie, en dergelijke, als aannemers worden beschouwd.

Voor werven met een oppervlakte vanaf 500 m² is het de verantwoordelijkheid van de bouwheer of opdrachtgever om een veiligheidscoördinator aan te stellen. Het is belangrijk dat deze coördinator gecertificeerd is en beschikt over de nodige beroepservaring en aanvullende opleidingen om deze rol effectief te vervullen.

In het geval van kleinere werven, minder dan 500 m², en waarbij de opdrachtgever een privépersoon is, ligt de verantwoordelijkheid voor de aanstelling van de veiligheidscoördinator bij de architect.

Raak je niet wijs uit wat nu verplicht is voor jouw nieuwbouw/renovatie?

Waarom kiezen voor AMIB ?

 • Persoonlijk contact
  Eén op één relatie met de klant is onze absolute nummer één. Elke klant heeft een persoonlijke behandeling , met directe communicatie en oprechte aandacht voor hun specifieke situatie.
 • Allesomvattende service
  AMIB biedt een volledig spectrum aan diensten - van EPB-verslaggeving tot asbestattest. Alles wat u nodig heeft voor uw nieuwbouw of renovatie onder één dak.
 • Transparante Communicatie
  Duidelijke, eerlijke communicatie staat centraal, zodat klanten altijd op de hoogte zijn van de status van hun project. Wij geloven dat transparantie essentieel is voor een succesvolle samenwerking.
 • Naleving van Regelgeving
  AMIB zorgt voor strikte naleving van bouwnormen om boetes te voorkomen. Ons team garandeert dat uw project voldoet aan alle regelgeving, van EPB-eisen tot NBN EN 12831, voor een zorgeloos bouwproces.

Afspraak maken?

Get in touch!

Contactgegevens:

Vraag het ons...

Neem vrijblijvend contact op voor een eerste gesprek over uw (ver)bouwproject. We bespreken samen uw vragen en uitdagingen, en verkennen kosteloos hoe we uw bouwproces kunnen optimaliseren, stroomlijnen en energie-efficiënter maken.