Asbestattest

Waarom een asbestattest opmaken?

Een asbestattest is cruciaal bij de verkoop of verhuur van een gebouw, aangezien het duidelijkheid biedt over de aan- of afwezigheid van asbesthoudende materialen.

Dit attest is van groot belang voor de gezondheid en veiligheid van de bewoners / gebruikers van het pand, omdat asbest, indien aanwezig en beschadigd, schadelijke vezels kan vrijlaten. Het zorgt voor transparantie en beschermt potentiële kopers of huurders tegen mogelijke blootstellingsrisico’s.

Meer info over een asbestattest vind je op de website van het VEKA.

Wat wordt er gedaan bij opmaak asbestattest?

Bij de opmaak van een asbestattest wordt een gedetailleerde asbestinventarisatie van het gebouw uitgevoerd door een gecertificeerde asbestdeskundige. Dit proces omvat:

Visuele Inspectie: De deskundige voert een niet-destructieve inspectie uit in het gebouw, waarbij alle toegankelijke materialen en gebouwonderdelen gecontroleerd worden op de aanwezigheid van asbest. Dit betekent dat de inspectie zich richt op materialen die risico’s kunnen vormen bij normaal gebruik van het gebouw, zonder wanden of vloeren te beschadigen.

Monstername: Soms zijn kleine beschadigingen van verdachte materialen nodig voor laboratoriumanalyse. Dit is essentieel om met zekerheid te bepalen of een materiaal asbesthoudend is.

Rapportage: Na de inspectie en eventuele analyses stelt de asbestdeskundige een asbestattest op, afgeleverd door OVAM. Dit attest bevat gedetailleerde informatie over de aanwezigheid en staat van asbest in het gebouw en biedt advies over veilig beheer of verwijdering.

Wanneer moet asbestattest worden opgemaakt?

Een asbestattest is vereist bij de verkoop of verhuur van een gebouw gebouwd vóór 2001. Deze verplichting zorgt ervoor dat zowel verkopers als kopers of huurders zich bewust zijn van de aanwezigheid van asbest in het gebouw en kunnen handelen om eventuele risico’s te beheersen. Dit attest is een essentieel onderdeel van het verkoop- of verhuurproces, waarbij de gezondheid en veiligheid van de bewoners / gebruikers vooropstaan.

Raak je niet wijs uit wat nu verplicht is voor jouw nieuwbouw/renovatie?

Waarom kiezen voor AMIB ?

 • Persoonlijk contact
  Eén op één relatie met de klant is onze absolute nummer één. Elke klant heeft een persoonlijke behandeling , met directe communicatie en oprechte aandacht voor hun specifieke situatie.
 • Allesomvattende service
  AMIB biedt een volledig spectrum aan diensten - van EPB-verslaggeving tot asbestattest. Alles wat u nodig heeft voor uw nieuwbouw of renovatie onder één dak.
 • Transparante Communicatie
  Duidelijke, eerlijke communicatie staat centraal, zodat klanten altijd op de hoogte zijn van de status van hun project. Wij geloven dat transparantie essentieel is voor een succesvolle samenwerking.
 • Naleving van Regelgeving
  AMIB zorgt voor strikte naleving van bouwnormen om boetes te voorkomen. Ons team garandeert dat uw project voldoet aan alle regelgeving, van EPB-eisen tot
  NBN EN 12831, voor een zorgeloos bouwproces.

Afspraak maken?

Get in touch!

Contactgegevens:

Vraag het ons...

Neem vrijblijvend contact op voor een eerste gesprek over uw (ver)bouwproject. We bespreken samen uw vragen en uitdagingen, en verkennen kosteloos hoe we uw bouwproces kunnen optimaliseren, stroomlijnen en energie-efficiënter maken.