Verplicht vanaf 01/01/2024

Introductie tot EPC NR

Het Energieprestatiecertificaat Niet-Residentieel (EPC NR) is een essentieel instrument in Vlaanderen voor het weergeven van de energiezuinigheid van niet-residentiële gebouweenheden zoals kantoren, scholen en ziekenhuizen. Vanaf 2023 is het EPC NR verplicht bij de overdracht en verhuur van dergelijke gebouwen.

Verplichtingen en Uitzonderingen

Alle niet-residentiële gebouwen, ongeacht hun grootte, moeten tegen eind 2025 een EPC NR hebben. Er zijn echter uitzonderingen, zoals landbouwbedrijven, industriële bedrijven, en religieuze gebouwen.

Koolstofneutraal tegen 2050

De Vlaamse langetermijnrenovatiestrategie streeft naar een koolstofneutrale status voor alle gebouwen tegen 2050. Dit vereist dat alle niet-residentiële gebouwen geen CO2 uitstoten en geen fossiele brandstoffen gebruiken. Het EPC NR is het hulpmiddel om dit te bereiken.

Het Belang van Energielabel en Energiescore

Het EPC NR bestaat uit twee delen: het label en de energiescore. Het label houdt rekening met werkelijke verbruiken en hernieuwbare energie, terwijl de energiescore een theoretische indicator is van het energieverbruik.

Renovatieplicht en Duurzame Aanpassingen

Bij overdracht van een gebouw treedt een renovatieplicht in werking, met vereisten zoals het vervangen van enkel glas en verouderde ketels. Gebouwen moeten binnen vijf jaar een minimale hoeveelheid energie uit hernieuwbare bronnen halen.

Procedure en Kosten voor EPC NR

De procedure voor het verkrijgen van een EPC NR omvat een bezoek van een energiedeskundige, die het gebouw beoordeelt en een gedetailleerd rapport opstelt. De kosten variëren afhankelijk van de grootte en complexiteit van het gebouw, vraag dus steeds een offerte op maat.

EPC NR